Lid worden

Hoe schrijf ik mij in?

Praktische info

Onderaan het eerste deel vinden jullie de extra optie "een bezoek van de leiding thuis". Dit houdt in dat, indien jullie dit wensen, de leiding een bezoekje brengt thuis. Deze optie is toegevoegd voor ouders en leden die extra persoonlijke informatie willen doorgeven aan ons. Zeker geen verplichting dus. Wanneer jullie hiervoor kiezen, zal de leiding contact opnemen om verder af te spreken.

We hebben uit ervaring gemerkt dat een Whatsapp-groep de communicatie met de ouders bevordert. Daarom is er nu ook een optie om je al dan niet te laten toevoegen in een groep per afdeling. Hierin zullen praktische zaken meegedeeld worden. Er zullen uiteraard nog altijd mails gestuurd worden, maar we raden het wel sterk aan.

De deadline om jullie in te schrijven is 1 september. Hierna zal iedereen, zowel oude als nieuwe leden, een mail ontvangen met verdere uitleg over inschrijvingsgeld, startdag en het verdere verloop van het jaar. Nieuwe leden krijgen de mogelijkheid om drie keer te proberen vooraleer het inschrijvingsgeld betaald moet worden. Dit jaar hebben we ervoor gekozen niet langer met de wekelijkse 1 euro te werken; deze is nu inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

De laatste jaren merken we dat het ledenaantal sterk blijft groeien, terwijl de leidingsploeg niet in aantal toeneemt. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een maximum op het ledenaantal te zetten. Dit om de veiligheid van uw kind te garanderen en omdat wij vinden dat elk kind voldoende aandacht verdient. Indien dit aantal overschreden wordt, komt uw dochter op een wachtlijst terecht. Indien er een plaatsje vrijkomt, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wie ingeschreven was in het vorige Chirojaar, is zeker van een plaats.

U kan ons steeds bereiken via onze groepsleidsters via mail (leiding@chirosintanna.be) of telefonisch.

Medische fiche

Op startdag vragen wij u om voor uw dochter een individuele medische fiche in te vullen. Deze medische fiche omvat cruciale informatie over de gezondheidstoestand van uw kind (vb. allergieën, toelating toediening medicatie, ...). De inhoud van de medische fiche wordt met de nodige discretie behandeld door de leiding van uw dochter. 

Tot slot

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen!

Hopelijk tot op zondag!

De leidsters van Chiro Sint-Anna,

Marthe, Laure, Kato VDS, Margot, Merel, Saar, Rhode, Jade, Amber R., Chayenne, Frauke, Fien VDH, Kato V., Eva, Maité, Amber A., Elisa, Emma, Fien V., Gilke, Inaya, Kyandra, Maori, Mare, Matild, Shanti