Lid worden

Chiro Sint-Anna… Wat is dat?!

Wie zijn we?

We zijn een jeugdbeweging voor meisjes van 6 tot 18 jaar, met een groep enthousiaste leidsters die iedere zondag van 14h tot 17h het beste van zichzelf geven om een toffe activiteit op poten te zetten. Startdag dit jaar is zondag 11 september. Ons terrein bevindt zich achter de kerk van Heirbrug en delen we met Scouts d’Hand en KLJ Heirbrug. We hebben zes afdelingen met elk een eigen kleur; van jong naar oud zijn dit de pinkels (paars; 1e -2e lj.), de speelclub (geel; 3e -4e lj.), de kwiks (groen; 5e -6e lj.), de tippers (rood; 1e -2e middelbaar), de tiptiens (blauw; 3e-4emiddelbaar) en de aspi’s (oranje; 5e-6e middelbaar).

Wij dragen vanaf de speelclub een chiro-uniform dat te verkrijgen is in de Banier (de chirowinkel) en een sjaaltje van de afdeling. Voor de pinkels is een T-shirt en een sjaaltje voldoende. Sjaaltjes kan je kopen via de leiding of op Christus Koning.

Ieder jaar in september start een nieuw chirojaar, met een aantal vaste afspraken zoals de fuif, Christus Koning, maar vooral het jaarlijkse kamp. Dit gaat steeds door van 21 tot 31 juli voor alle afdelingen, behalve de pinkels die slechts 5 dagen op kamp gaan (21 tot 26 juli).

Praktische info

De link voor het nieuwe chirojaar komt terug online vanaf het chirojaar van start gaat. 

Opgelet, dit is de enige manier waarop u uw kind kan inschrijven. Iedereen mag een mailtje terug verwachten.

De laatste jaren merken we dat het ledenaantal sterk blijft groeien, terwijl de leidingsploeg niet in aantal toeneemt. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een maximum op het ledenaantal te zetten. Dit om de veiligheid van uw kind te garanderen en omdat wij vinden dat elk kind voldoende aandacht verdient. Indien dit aantal overschreden wordt, komt uw dochter op een wachtlijst terecht. Indien er een plaatsje vrijkomt, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wie ingeschreven was in het vorige Chirojaar, is zeker van een plaats. Momenteel zijn er in bijna alle afdelingen nog plaatsen.

Verder zullen de huisbezoeken eind augustus/begin september niet meer doorgaan. Hierdoor zal de nieuwe leidingsploeg van elke afdeling pas bekendgemaakt worden op startdag, 11 september 2022. Dan zal u ook een infobrochure ontvangen met meer informatie over onze werking. 

Inschrijven kan via volgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnDzZvCYdRlQsCcSRTZuW9BLlIGYuj...

Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar 35 euro. Dit bedrag mag worden afgegeven aan de leidsters op zondag of worden overgeschreven op het rekeningnummer BE51 7376 1303 2262 met vermelding van naam + afdeling. Nieuwe leden krijgen de mogelijkheid om drie keer te proberen vooraleer het inschrijvingsgeld betaald moet worden.

Verder vragen we om telkens 1 euro mee te brengen voor een vieruurtje.

U kan ons ook vinden op facebook. Onze facebookpagina heet  "Chiro Sint-Anna" en u kan ons steeds bereiken via onze groepsleidsters: 

Medische fiche

Op startdag vragen wij u om voor u dochter een individuele medische fiche in te vullen. Deze medische fiche omvat cruciale informatie over de gezondheidstoestand van uw kind (vb. allergieën, toelating toediening medicatie, ...). De inhoud van de medische fiche wordt met de nodige discretie behandeld door de leiding van uw dochter. 

Tot slot

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen!

Hopelijk tot op zondag!

De leidsters van Chiro Sint-Anna,

Jente, Lotte, Brenthe, Aleyna, Marthe, Laure, Kato VDS, Margot, Fay, Merel, Saar, Rhode, Jade, Kato V, Cato, Amber, Chayenne, Frauke, Fien, Eva, Maithé