Aspi's

Leeftijd: 
16 - 18 jaar

Wie?

De aspi's (16- tot 18-jarigen) wisselen hevige spelen af met een leuke tocht. Een driepikkel sjorren? Geen uitdaging is hen te veel, geen opdracht te moeilijk. Ze worden voorbereid op het leiding zijn en geven af en toe activiteiten aan de jongere afdelingen.

Leiding

Margot, Laure en Eva


ASPILIED

Ploeg door de week, 

zondag met freek, 

aspi zijn zeven op zeven. 

Doorploeg de week, 

zondag een break, 

aspi zijn dat is pas leven. 

We lachen, we brullen, we zingen en gieren, 

Feest dat is feest en dat dient om te vieren.

We zijn aspiranten, geen triestige planten,

Maar prettig gestoord en wel maf maf.

Ploeg door de week, 

zondag met freek, 

aspi zijn zeven op zeven. 

Doorploeg de week, 

zondag een break, 

aspi zijn dat is pas leven.